Identiteit

Waar nieuwsgierigheid kennis wordt, leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde zijn en plezier en leren hand in hand gaan.


PCBO Rijnsburg is een vereniging met zes christelijke basisscholen
Op de scholen van PCBO Rijnsburg leren de kinderen voor het leven.
Natuurlijk geven wij kinderen de kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om zich staande te houden in de samenleving en stimuleren wij talentontwikkeling.
Maar bovenal helpen we hen om de eigenheid, het vertrouwen, het respect en het verantwoordelijkheidsbesef te ontwikkelen waarmee ze een positieve bijdrage aan een menswaardige wereld kunnen leveren.
De basis daarvoor is voor ons het geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God. Die inspireert ieder van ons op zijn of haar eigen manier om kinderen het vertrouwen mee te geven dat ze geliefd en gekend zijn, dat ze zich op hun eigen manier mogen ontwikkelen en daarbij ook fouten mogen maken.