Uitschrijven

U kunt uw kind uitsluitend schriftelijk uitschrijven.
Is uw kind al leerling van één van onze scholen dan kunt u uw bericht van uitschrijving rechtstreeks richten aan de directeur van de school.
Is uw kind een nieuwe leerling en nog niet geplaatst dan verzoeken wij uw uitschrijving te richten aan:

PCBO
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg

Mailen mag natuurlijk ook. 
Ons mailadres is: info@staf.pcborijnsburg.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om de naam van uw kind, geboortedatum en uw telefoonnummer te vermelden.