Belangrijke data:


Sluitingsdatum inschrijving cursusjaar 2024-2025 voor leerjaar 1
Vrijdag 16 februari 2024


Eind maart/begin april 2024 wordt u geïnformeerd over de plaatsing in groep 1 voor het schooljaar 2024/2025