Belangrijke data:

Sluitingsdatum inschrijving cursusjaar 2017-2018:
Vrijdag 24-02-2017

Ledenvergadering:
30 oktober 2017

Infoavond nieuwe leerlingen in de Burgt om 20.00 uur
15 november 2017

Info avond voortgezet onderwijs groep 8
11 december 2017

Sluitingsdatum inschrijving 2018-2019
23 februari 2018.

Eind april 2018 wordt u geïnformeerd over de plaatsing in groep 1 voor het schooljaar 2018/2019


Voor de herfstvakantie worden de leerlingen geïnformeerd die geplaatst zijn in de 0-groepen.
Voor de kerstvakantie worden de leerlingen geïnformeerd die geplaatst zijn in de 0-groepen die daaropvolgend starten.