De rol van externe vetrouwenspersoon  hebben wij georganiseerd bij de GGD en is bereikbaar
via 088-3083342 via externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl