Toezichthoudend deel van het bestuur

Het toezichthoudend deel van het bestuur ziet er op toe dat het onderwijs overeenkomstig grondslag en doelstelling van de vereniging plaatsvindt. Daarnaast houdt het toezichthoudend deel van het bestuur toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder, staat hem met raad terzijde en functioneert als klankbord

Leden van het TdB zijn:

Voorzitter:
Dhr. F. Heemskerk

Leden:

Mevr. C. de Koning
Dhr. A. Veldman
Dhr. N. Adegeest
Mevr. A. van der Gugten