Bestuur

Het toezichthoudend deel van het bestuur ziet er op toe dat het onderwijs overeenkomstig grondslag en doelstelling van de vereniging plaatsvindt. Daarnaast houdt het toezichthoudend deel van het bestuur toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder, staat hem met raad terzijde en functioneert als klankbord

De toezichthouders van de vereniging PCBO te Rijnsburg zijn: 

Voorzitter:
Dhr. D. van Dijk

Secretaris:
Vacant

Penningmeester:
Dhr. C. van Delft

Leden:

Mevr. C. van Delft
Mevr. A. Ravensbergen
Dhr. A. Veldman