"Waar nieuwsgierigheid kennis wordt,
leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde zijn
en plezier en leren hand in hand gaan"

 

Visie

Uitgangspunt is dat de leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigenleerproces en talentontwikkeling wordt gestimuleerd.
De rol van de leerkracht is cruciaal en de sleutel tot kwaliteit. Zijn inbreng en eigenaarschap is een voorwaarde om plannen om te zetten in concreet gedrag.
Belangrijk uitgangspunt van PCBO is dat we de hoge kwaliteit van onderwijs willen waarborgen. We kiezen voor meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met externe partijen. Leerkrachten richten zich op het volledig benutten van hun kerntaak. ICT wordt ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. We geloven dat een goede invulling van de relatiedriehoek tussen leerlingen, leerkrachten en ouders zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

 

Missie en waar wij voor staan:

 • Ons onderwijsaanbod biedt een goede basis voor onze leerlingen.
  Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving voor ouders en kinderen.
  Onze leeromgeving biedt ruimte voor brede talentontwikkeling.
  Wij spelen in op een veranderende maatschappij
  Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot waardevolle burgers. 
  We geven invulling aan goed werkgeverschap