Missie

De Vereniging PCBO Rijnsburg biedt binnen haar zes scholen protestants christelijk onderwijs aan een
ieder die de grondslag van de Vereniging respecteert en naleeft.