Management team

Het managementteam is het overlegorgaan van de directeur-bestuurder en schooldirecteuren gezamenlijk, onder voorzitterschap van de algemeen directeur, en gericht op beleidsbepaling en -uitvoering voor de vereniging als geheel.