Directeur bestuurder

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de vereniging en van de vereniging uitgaande scholen en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan het bestuur zijn opgedragen.

De directeur-bestuurder van PCBO is:

dhr. Rijk van Ommeren