Veelgestelde vragen en plaatsingsprocedure

U hebt uw kind bij één van onze zes basisscholen ingeschreven of u staat op het punt om dit te doen.
Wij danken u in ieder geval hartelijk voor uw interesse in één van onze basisscholen.

Wij staan voor goed onderwijs en doen er ook alles aan om uw kind alle aandacht te geven die het nodig heeft. Goed onderwijs betekent de juiste keuzes maken. Voor u maar ook voor ons! Voor u om de school te zoeken die goed bij u past en voor ons om hier zo goed mogelijk vorm aan te geven.

Met deze brief willen wij u informeren over de plaatsing en onze procedure. Hoe gaat het verder nadat  u uw kind bij ons hebt ingeschreven? Regelmatig krijgen wij hierover vragen van ouders. Vooral van ouders waarvan dit het eerste kind is dat naar het basisonderwijs gaat. Deze vragen hebben wij beantwoord, gebundeld en voor u opgeschreven. Wij hopen dat het u helpt meer duidelijkheid te geven in onze plaatsingsprocedure en onze gemaakte keuzes daarin.

Wanneer krijgen wij bericht van plaatsing van mijn kind?
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie in februari, sluit de inschrijving voor het daaropvolgende cursusjaar.
Wanneer alle inschrijfformulieren binnen zijn, wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn per school. Dan wordt er gekeken welke kinderen direct aan het begin van het cursusjaar starten en welke kinderen later starten. De ouders van kinderen die aan het begin van het schooljaar starten worden eind maart/begin april ingelicht over de plaatsing.

Welke kinderen starten in groep 1?
Dat zijn de kinderen die al 4 jaar zijn of in de maanden juli tot 31 december 4 jaar worden.

Wanneer mogen de leerlingen starten in groep 1?
De leerlingen die nog geen vier jaar zijn aan het begin van het schooljaar mogen op maandag starten in de week dat hij/zij vier jaar wordt.

Welke kinderen starten in de 0-groepen?
Dat zijn de kinderen die gedurende het schooljaar (na 31 december) 4 jaar worden en (nog) niet geplaatst kunnen worden op de voorkeursschool.

Hoeveel kinderen worden er maximaal in groep 1 geplaatst?
Er worden maximaal 30 kinderen in groep 1 toegelaten.

Wat als er 30 of minder aanmeldingen zijn voor groep 1 van de gekozen basisschool?
Wij plaatsen maximaal 30 leerlingen; alle kinderen worden dan geplaatst.

Wat als er meer dan 30 aanmeldingen zijn voor groep 1 van de door u gekozen basisschool?
Bij 30 aanmeldingen is de groep vol. Als er meer dan 30 aanmeldingen zijn, kan een aantal kinderen niet worden geplaatst op deze school.

Hoe wordt bepaald welke kinderen wel worden geplaatst bij meer dan 30 aanmeldingen?
Bij meer dan 30 aanmeldingen wordt kritisch naar de volgende factoren gekeken:

• Zijn er al broertjes of zusjes op school? Zo ja, dan wordt het kind altijd geplaatst.
• Van de kinderen die geen broertje of zusje op de voorkeurschool hebben moeten er één of meer afvallen. We hanteren het volgende criterium;
  • De kinderen die het verst van school wonen kunnen niet worden geplaatst.
  •  De ouders van kinderen die niet geplaatst kunnen worden, krijgen bericht dat de groep op de school van hun voorkeur vol is. Wij kijken dan voor u op welke scholen binnen de vereniging nog wel plaats is.

Voorbeeld: voor de Wegwijzer zijn 33 aanmeldingen. Daarvan zijn er 10 kinderen die een broertje of zusje op school hebben. Deze 10 kinderen zijn verzekerd van een plekje. Van de overige 23 kinderen kunnen er nog 20 geplaatst worden. De 20 die het dichtst bij school wonen worden geplaatst. De ouders van de andere 3 kinderen krijgen bericht dat groep 1 op de Wegwijzer vol is.

Wat als mijn kind net diegene is die het verste weg woont? Moeten wij dan op zoek naar een andere school?
Ja, u moet dan op zoek naar een andere school. Wij informeren u op welke scholen binnen onze vereniging nog wel plek is.

Als er op een bepaalde school een overinschrijving is, waarom wordt er daar dan geen extra groep gestart?
Wij kunnen geen extra groepen opstarten op de scholen, omdat wij daarvoor de financiën niet krijgen. De reden daarvoor is dat de scholen binnen Rijnsburg op een dusdanige afstand ten opzichte van elkaar liggen dat we daar geen toestemming voor krijgen.

Wat als er een groep minder dan 30 aanmeldingen heeft, wordt dit dan opgevuld?
Ja, als een groep aan het begin van het cursusjaar start met minder dan 30 leerlingen, is de groep nog niet vol. Dit betekent dat er nog kinderen bij kunnen.
Wij kijken dan in ons bestand welke leerlingen in de loop van het schooljaar 4 jaar worden en een broertje of zusje op de desbetreffende school hebben. De ouders van deze kinderen worden geïnformeerd en gaan voor op kinderen die nog geen broertje of zusje op school hebben.

0-groepen

Wat is een 0-groep?
Nadat alle kinderen in groep 1 geplaatst zijn en de groepen 1 vol zijn, blijft er een groep kinderen over die in de loop van het cursusjaar 4 jaar worden.
Omdat wij vinden dat deze groep leerlingen recht heeft op onderwijs, heeft de PCBO een tijdelijke voorziening in het leven geroepen, de zogenaamde 0-groepen.

Omdat wij de financiële middelen niet krijgen om op alle zes de basisscholen een 0-groep te starten, hebben we een bewuste keuze gemaakt voor 0-groepen op strategische punten in het dorp.

Is een 0-groep verplicht?
Deelname aan de 0-groep is niet verplicht.

Wanneer en waar starten deze 0-groepen op?
De eerste twee 0-groepen starten op als er vijf leerlingen in de groep zitten (medio januari of februari)
De volgende 0-groep start op als bovengenoemde 0-groepen vol zitten.

De eerste twee 0-groepen starten op in de Wilhelminaschool (Kerkstraat) en de Schakel (Cappelrijeland). De laatste 0-groep start op als de eerste twee 0-groepen vol zitten. 

Welke criteria gelden voor plaatsing in de 0-groep?
Voor de indeling in de 0-groepen kijken wij of u aan de noord- of zuidkant van de Sandtlaan woont en wordt gekeken naar de geboortedatum van uw kind.

Er wordt in het geval van de 0-groepen dus niet gekeken of er een broertje of zusje op school zit omdat de 0-groepen een gezamenlijk initiatief is van alle PC basisscholen. De Schakel en de Wilhelminaschool stellen alleen een lokaal beschikbaar.  Dus als uw kind geplaatst is in de 0-groep op de Wilhelminaschool of basisschool De Schakel en u heeft uw kind ook aangemeld voor een van deze scholen, betekent dit niet dat uw kind ook automatisch op deze school geplaatst wordt! De 0-groep is een tijdelijke voorziening voor leerlingen die nog niet geplaatst kunnen worden op school van voorkeur. In april (ongeveer 12 weken voor de zomervakantie) wordt u geïnformeerd over de definitieve plaatsing in groep 1. 

Waarom is gekozen voor een locatie aan de noord- en zuidkant van de Sandtlaan?
Wij hebben hier bewust voor gekozen.
Als u ten zuiden van de Sandtlaan woont (Frederiksoord, Kleipetten), komt uw kind in aanmerking voor de 0-groep op de Schakel. Als u ten noorden van de Sandtlaan woont (oude dorp, plan de hoek) komt uw kind in aanmerking voor een plekje in de 0-groep van de Wilhelminaschool of zodra deze vol is, op een andere locatie. 
Dit om uw kind zo dicht mogelijk in de buurt van waar het woont te kunnen plaatsen en met zoveel mogelijk buurtkinderen.

Voorbeeld: Ruben is jarig op 15 januari jarig en woont in de Tulpenstraat.
Roos is jarig op 15 januari en woont in de Prins Bernhardlaan.
Ruben komt dan in aanmerking voor de 0-groep in de Wilhelminaschool en Roos komt in aanmerking voor de 0-groep op de Schakel.

Hoeveel kinderen worden geplaatst in een 0-groep?
Ook voor de centrale 0-groepen geldt dat er maximaal 30 kinderen worden geplaatst.

Wanneer eindigen de 0-groepen?
De eerste twee 0-groepen starten in januari/februari en stoppen gelijk met de rest van de school op de laatste schooldag voor de zomervakantie.
De volgende 0-groepen starten als de voorgaande 0-groepen vol zijn en stoppen eveneens op de laatste schooldag voor de zomervakantie.

Wanneer word ik geïnformeerd over de plaatsing in de 0-groep?
Als uw kind in de maanden januari tot en met maart jarig wordt, informeren wij u voor de herfstvakantie. Als uw kind april tot juni jarig wordt, informeren wij u voor de kerstvakantie. 
Uw kind start in principe de maandag in de week dat hij/zij vier jaar wordt op de school.
Hier wordt u over bericht.
De ouders van de daaropvolgende 0-groepen informeren wij voor de kerstvakantie. Ook hier geldt weer dat uw kind start in de week dat hij/zij vier jaar wordt. Let op! De 0-groep is een tijdelijke voorziening.

Mijn kind is geplaatst in de 0-groep. Wanneer word ik dan geïnformeerd over de definitieve plaatsing op de school van onze keuze?
Uiterlijk eind april wordt u geïnformeerd over de definitieve plaatsing van uw kind in augustus (start nieuwe schooljaar).

Wij begrijpen dat dit erg veel informatie is en  wellicht vragen oproept.
Voor verdere vragen of vragen over het bovenstaande kunt u altijd terecht bij alle directeuren van de scholen of bij het stafbureau van onze vereniging: tel. 071-4097780.