Voor- en naschoolse opvang

De Speelbrug verzorgt de buitenschoolse opvang voor de zes
Basisscholen van het PCBO.
De Speelbrug is een professionele kinderopvang organisatie.
Door in te spelen op de behoeftes van het individuele kind,
creëren zij een sfeer waar een kind zich veilig en thuis voelt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kindercentrum De Speelbrug
Postbus 31
2215 ZG Voorhout
Tel. 0252-533943
www.despeelbrug.nl