Notulen ledenvergadering 2019

Door op onderstaande link te klikken kunt u de notulen van de ledenvergadering 2019 downloaden:


Klik hier!!